Jászkisér Város Önkormányzata 5137. Jászkisér, Fő út 7. Központi telefon: 57/550-130 Fax: 57/550-120 E-mail: info[kukac]jaszkiser.hu

Juhász Zsófia

Juhász Zsófia
Református lelkész diakónissza

Juhász ZsófiaJászkiséren született 1928. április 19-én református, földművelő, gazdálkodó családban, második gyermekként. A család, szülők és testvérek a bibliai eredetű életmód szerint élték életüket. Az általános iskolát Jászkiséren végezte. 6 elemi osztály sikeres elvégzése után, a családi gazdálkodás miatt 2 évig a szülői háznál dolgozott. A tanulás és a műveltség iránti vágy hajtotta, hogy 1942-ben beiratkozott a Jászapáti Polgári Iskolába magántanulónak. Nagy szorgalommal tanult és járt be a vizsgákra. Szorgalmára és tehetségére felfigyelt az akkori református lelkész (Gócza József nagytiszteletű úr) és mindig felkészítette a vizsgákra. Közben jött a háború, az iskola szünetelt, de végül 1946 tavaszán leérettségizett. Még ez év őszén jelentkezett a Kecskeméti Református Tanítóképző Intézetbe. Fel is vették, itt folytatta további tanulmányait és szerzett tanítói oklevelet 1949-ben.
Az intézetben eltöltött idő alatt sokat foglalkozott teológiával is, ez késztette a továbbtanulásra és meghozta azt a döntést, hogy nem marad a tanítói pályán. 1950-ben beiratkozott a nevezetes Sárospataki Református Teológiára. Itt két évig tanult. 1952-ben a Teológiát államosították. ( A tanulók nagy bánatára)
Kisebb-nagyobb incidensek után került több Pataki diákkal együtt a Debreceni Református Teológiai Akadémiára. Itt fejezete be a tanulmányait 1954-ben és szerezte meg lelkészi oklevelét a tanítói mellé.
Tanulmányai mellett a diakónia is nagyon megfogta. Így azon embereken, akik segítségre szorultak, támogatásra, szeretetre vágytak, mindig segíteni igyekezett. Ezért nem a szószéket, katedrát választotta élete céljául, hanem a diakóniát. Így került friss lelkészi oklevéllel a dunaalmási (ma Almásneszmélyi) fogyatékos gyermek otthonba vezető gondozónak és intézeti lelkésznek. Itt 1958-ig dolgozott. Ez után 2 esztendőt a debreceni Teológia dékáni hivatalában tevékenykedett. Erről az időszakról a következőket jegyezte le: „Én úgy érzem itt megfulladok, nem tudok itt maradni. Nekem prédikálni és szolgálni kell” .
Így ezután ismét visszament a fogyatékos gyerekekhez és 1960-1964 között vezetője és lelkésze volt az általa hőn szeretett dunaalmási intézetnek.
Munkáját, eredményes vezetői tevékenységét és odaadását a református egyház vezetése figyelemmel kísérte és elismerte, így 1964-ben megbízták a leányfalui Református Idősek Otthonának vezetésével. Ebben a megbízásban dolgozott. Az intézet vezetése mellett, ellátta a lelkészi feladatot is 1973-ig. A Leányfalun eltöltött időről a következőket jegyezte le: „Ma is vallom, hogy leginkább a szellemi tevékenység az, ami megfiatalít, ami nélkül nem lehet élni.” Ez idő alatt, a munka mellett, a lelkészi mellé megszerezte a gyógypedagógiai tanári diplomát is. „Költői mélységű kedves szavait a gyógyítás eszközé változtatta a kegyelem Ura” (Diakóniai folyóirat 2008).
1973- telén büntetésből, belső intrikák miatt a Ceglédi Gyermekotthonba került, ami igen-igen fájt neki. De itt is teljes hittel és odaadással, szeretettel végezte munkáját.
1975 tavaszán került az Őrbottyányi Egészségügyi Gyermekotthonba. Itt, mint gyógypedagógus és intézeti lelkész végezte munkáját. Szeretett szolgálni, szeretett prédikálni. Két alkalommal is hirdette Isten igéjét a Petőfi rádióban. 1979. február első vasárnapján, majd 1981. februárjában a fogyatékosok évében, a diakóniai vasárnapon.
1982-től az intézet vezetője volt. 1986-ban pappá szentelésekor kapott palástját is teljes hittel és nagy szeretettel viselte. Nagy tisztelettel hirdette benne az igét mikor szolgált.
Már diákkorában is írogatott, ezeket a verseket lejegyezte. 1984-ben megjelent első verses kötete: „Zöld füvecske a mezőben”. 1988-ban a második: „Szőlő szemek”.
Ebben az intézetben hatalmas igen mélyreható szeretet-szolgálati munkát végzett. Tudós, tiszteletes, gyógypedagógus, diakónus pap, költő volt egy személyben.
Fogyatékos gyermekek között, végzett munkássága elismerésül 1988-ban magas kormánykitüntetésben részesült (Állami Ifjúsági Díj). Még ebben az évben a Református Zsinat, Diakóniai osztályvezető-helyettessé nevezte ki.. E beosztásban is igaz hittel és teljes szívvel, odaadással, Istenben bízva végezte munkáját.
A szeretet körültekintésével és bibliai bölcsességgel vezette a gondjaira bízott intézményeket.
1954-től 36 éven át az ige szerelmeseként tevékenykedett, Jézus Krisztus tanítása szerint, 1990 június 8-án bekövetkezett halálig. Életéről munkájáról, érdemeit elismerve egy dokumentum film is készült. „Boldog aki a nyomorultra gondol” címmel. (Szakács Sára készítette és rendezte). 1991. június 11-én sugározta a magyar televízió.
2004-ben az intézet felvette a nevét és így Juhász Zsófia Református Szeretet Otthon lett, melynek falán van elhelyezve az emléktáblája. 2000-ben halálának 10-ik évfordulójára megjelent a „Szőlő Szemek” verses kötete, életrajzával kiegészített, módosított, átdolgozott kiadása.
2005-ben halálának 15-ik évfordulójára jelent meg „Könnyeink fénnyé válnak” című kötet Juhász Zsófia emlékezete, Nemesné Juhász Eszter-Ötvös László kézírásából.
2015-ben, halálának 25. évfordulója alkalmából 3 db-os emlékív-garnitúrával emlékeztünk, a magyar diakónia kiemelkedő képviselőjére és református lelkészre.

Közösségi oldalak

 Jászkisér Város Önkormányzatának hivatalos Facebook oldala

Önkormányzati Elektronikus Ügyintézés
Küldje elektronikusan!

Eseménynaptár

Április 2024
H K Sz Cs P Szo V
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

Mai nap

2024. április 21. Vasárnap
Konrád

 
A Nap kel 05:46-kor,
nyugszik 19:51-kor.
 

 
Holnap
Csilla, Noémi
napja lesz.
TFK
Kiemelt anyag rendezési tervre
Helyi Esélyegyenlőségi Program
Egyenlő bánásmód