Loading

Jászkisér Város Önkormányzata 5137. Jászkisér, Fő út 7. Központi telefon: 57/550-130 Fax: 57/550-120 E-mail: info@jaszkiser.hu

Tájékoztató a 2017. október 26. napján tartott soros Képviselő-testületi ülésről

 • A Képviselők meghallgatták Lukácsi György polgármester tájékoztatóját a két ülés között történt fontosabb eseményekről, a képviselő-testület megbízása alapján végzett feladatokról. 
 • A Képviselők meghallgatták az alábbi beszámolókat:
  - a Falugazdásztól, Jászkisér mezőgazdasági helyzetéről, a helyi gazdálkodók helyzetéről és lehetőségeiről,
  - a Polgármesteri Hivatal által végzett feladatokról,
  - a képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról, lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, hatályon kívül helyezéséről (III. negyedév)
  - a KISÉR-SZOLG Nonprofit Kft. 2017. I.- III. negyedéves gazdálkodásáról.
 • Az önkormányzat bevételeit befolyásoló önkormányzati rendeletek felülvizsgálatáról szóló előterjesztést egyhangúlag elfogadta a testület.
 • Módosították Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatát.
 • A Tankerületi Központtal kötendő uszoda és egyéb helyiségek használati szerződéséről, valamint a Csete Balázs Általános Iskola működtetésének átvétele kapcsán a Szolnoki Tankerületi Központtal kötött vagyonkezelési szerződés módosításáról szóló előterjesztéseket elfogadták a képviselők.
 • Módosították a Jászkiséri Városi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatát.
 • Megalkották a Jászkiséri Polgármesteri Hivatal Pénzkezelési Szabályzatát.
 • A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás megvalósításával kapcsolatos feladatok teljesítéséről és ennek érdekében a Térségi Hulladékgazdálkodási rendszer átalakításáról szóló előterjesztést egyhangúlag támogatták a képviselők.
 • Elfogadták a Jászkiséri Településüzemeltetési Intézmény, záró beszámolóját.
 • Kiegészítették a Jászkisér Város Önkormányzata és a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. között fennálló bérleti-üzemeltetési szerződést.
 • Az Egyszeri béren kívüli juttatásról a közalkalmazottak részére 2017. szeptember 01. és 2017. december 31. közötti időszakra vonatkozó előterjesztést támogatták a képviselők.
 • A „Közösségi internet hozzáférési pontok fejlesztése, szolgáltatási portfóliójuk bővítése” elnevezésű, GINOP-3.3.1-16-2016-00001 azonosítószámú projekt keretében megvalósításra kerülő „Digitális Jólét Program Pontok fejlesztése” című pályázathoz történő csatlakozást, szintén egyhangúlag támogatta a testület.
 • A képviselők támogatták Jászkisér Város Önkormányzata tulajdonában álló, az 5136 Jászszentandrás, Rozmaring utca 8. szám alatti, 307 helyrajzi számú kivett hétvégi ház, udvar művelési ágú ingatlanának értékesítésre történő meghirdetését.
 • Módosították Tóthné Barna Csilla képviselői tiszteletdíjának felajánlásáról szóló 216/2017. (VIII.31.) határozatot, melyben a felajánlott összeg tévesen került feltüntetésre. A tévesen feltüntetett 58 000,- Ft összeget 48 700,- Ft-ra szükséges módosítani.
 • Módosították a Dr. Móré Éva fogorvossal megkötött megbízási szerződést.
 • A Jászkisér Város Önkormányzata tulajdonát képező 5121, Jászjákóhalma, Görbe utca 959 hrsz., 949 m2 területű kivett üzem, udvar művelési ágú ingatlanának eladásáról szóló előterjesztést egyhangúlag támogatták a képviselők.
Számítástechnikai tanfolyamok

Hasznos hírek

Közért Klub, Retro Party
Jászapáti praxisközösség
Életmód klub
LEADER pályázat

Eseménynaptár

November 2017
H K Sz Cs P Szo V
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

Mai nap

2017. november 22. Szerda
Cecília

 
A Nap kel 07:06-kor,
nyugszik 16:08-kor.
 

 
Holnap
Kelemen, Klementina
napja lesz.

Kiadványaink

Jászkiséri Tudósító

KISÉR újság

Helyi Esélyegyenlőségi Program
Lados Habos
Egyenlő bánásmód
Szabadon Másolható!