Rácz István Intézményvezető
Fülöp Marianna Pénzügyi adminisztrátor
Gulyás Zsanett Pénztáros
Tóth Ferencné Takarító
Vajas György Gépkocsi vezető, hulladék gyűjtő és szállító
Szabó Attila Segédmunkás, hulladékszállítás
Eizrich Tibor Gépkocsi vezető, traktoros
Czékmán László Kőműves
Menyhárt József Kőműves
Szabó Gyula Kőműves
Major József Rakodógép kezelő
Tóth Ferenc HÉVÍZ hálózat és uszodai vízforgató kezelő, lakatos
Galcsik József HÉVÍZ hálózat és lakatos
Bolla Ádám Uszodai vízforgató kezelő, villanyszerelő
Szentpéteri József Asztalos
Simonyi Tibor Asztalos
Kecskés Pál Festő
Tábi István Festő és vízforgató kezelő
Balogh András Állati hulladéktároló vezetője
Dósáné Földvári Judit Piaci helypénz beszedő, hulladékdíj beszedő
Susztár Ferencné Iskolai takarító
Petró-Vajkó Csilla Iskolai takarító
Jádi Istvánné Iskolai takarító
Köntés Mihályné Iskolai takarító
Keresztesné Rácz Ildikó Iskolai takarító
Czifráné Csomor Judit Iskolai takarító

A helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. törvény az önkormányzat feladatává teszi az épített és természeti környezet védelmét.

A JáTI (Jászkiséri Településüzemeltetési Intézmény) -t, Jászkisér Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete alapította 2008. évben. (alapító okirat) .

 

Közzétételi adatok:
Név: Jászkiséri Településüzemeltetési Intézmény
Székhely: 5137 Jászkisér, Fő út 7.
KÜJ szám:102405864
KTJ szám: 102285049
Hulladékgazdálkodási engedély időbeli hatálya: 2018. május 31.
Szolgáltatással érintett települések megnevezése: Jászkisér Város, Pély Község és Tarnaszentmiklós Község közigazgatási területei.
Szállítható hulladékok fajtái és mennyisége: EWC 20 02 01
- Biológiailag lebomló hulladékok (30 tonna/év) EWC 20 03 01
- Kevert települési hulladékok (2000 tonna/év), EWC 20 03 07
- Lom hulladékok (50 tonna/év). EWC 15 01 01
- Papír csomagolási hulladékok (15 t/év) EWC 15 01 02
- Muanyag csomagolási hulladékok (15 t/év) EWC 15 01 04
- Fém csomagolási hulladékok (5t/év) EWC 15 01 07
- Üveg csomagolási hulladékok (20 t/év)
Hulladékszállításra alkalmas eszközök száma, kapacitása: 1 db,
Kapacitása: 14 m3
Közszolgáltatói engedély:14 / 6360-6 /2013
OHÜ általi minosítés: B/I.
Minosítési osztály / 2013.október. 25. ( 12 hónapig hatályos )

A JÁTI feladatai:

  • Az önkormányzati vagyon működtetésével kapcsolatos fenntartási tevékenységek (katbantartás, javítás, gépjárművek üzemeltetése, teherszállítás, személyszállítás, raktározás, fűtés)
  • A belterületi csapadékvíz és belvízelvezető rendszer üzemeltetése, karbantartása
  • Települési szilárd kommunális hulladék kezelése, gyűjtése, elszállítása
  • Állati hullatelep üzemeltetése, karbantartása
  • Park, közterület fenntartás, karbantartás
  • Önkormányzati belterületek, utak, járdák fenntartása, karbantartása
  • Piaci és vásári tevékenység
  • Hévízfűtés üzemeltetése, egyéb hasznosítása
  • Közcélú munkák irányítása
  • Hulladék gyűjtési és szállítások feladatok

Az éves munka elvégzését az intézményvezetők által év elején leadott igény és az azt követo, közös egyeztetés után kialakult fontossági sorrend figyelembevételével ütemtervet készítünk, amit a lehetoségünk szerint megpróbálunk betartani.

Az önkormányzat döntési körébe tartozik, hogy milyen módon és milyen mértékben gondoskodik a településrol és ez az önkormányzattól felelosségteljes – a muszaki, gazdasági, humán tevékenységre egyaránt kiterjedo – tervezo, szervezo, alapos, minden részletre kiterjedo feltáró és egyezteto munkát kíván. Az önkormányzat törzsvagyonát képezo épületek, intézmények, ingatlanok és az azokat kiszolgáló infrastruktúra értékeinek megorzése, valamint muködtetése és karbantartása tovább fejlesztése kötelezettségeket és egyúttal nagy felelosséget ró az önkormányzatra. Ezeket az értékmegorzo, értékteremto feladatokat elégíti ki az önkormányzat Településüzemeltetési Intézménye.