Jászkisér Város Önkormányzata 5137. Jászkisér, Fő út 7. Központi telefon: 57/550-130 Fax: 57/550-120 E-mail: info[kukac]jaszkiser.hu

"Adj esélyt"

„Adj esélyt” – új módszerekkel, gyermekbarát iskolai környezettel a jászkiséri gyermekek neveléséért, oktatásáért elnevezésű ÉAOP-4.1.1/2F-2f-2009-0044 projekt

Tisztelt Jászkisériek!

Örömmel számolunk be Önöknek az „Adj esélyt” – új módszerekkel, gyermekbarát iskolai környezettel a jászkiséri gyermekek neveléséért, oktatásáért elnevezésű ÉAOP-4.1.1/2F-2f-2009-0044 kódszámú pályázatunkról, melynek megvalósítási szakasza 2010. december 19. nappal lezárult.
A projekt közvetlen célja a 21. század iskolájának megfelelő infrastrukturális és eszközfejlesztés Jászkisér közoktatási intézményeiben, a minőségi oktatás megteremtéséhez szükséges feltételek biztosítása. További cél a közoktatási intézmények akadálymentes fejlesztésével a települések népességmegtartó képességének, a fiatal, képzett munkaerőt megtartó lehetőségeinek növelése. A versenyképes tudás megszerzéséhez szükséges alapkompetenciák és ismeretek megszerzése, a tanulók kulcskompetenciainak kialakítása érdekében a közoktatási intézmények eszközökkel való ellátottságának javítása.
A pályázat megvalósításával megvalósult a minőségi oktatás infrastrukturális feltételeinek megteremtése, a kompetencia alapú oktatás gyakorlati megvalósítása. Az akadálymentes környezet kialakításával és a befogadó szemlélet erősítésével, a fogyatékkal élő gyermekek esélyegyenlőségének biztosítása. A pályázat megvalósításával megvalósult a minőségi oktatás infrastrukturális feltételeinek megteremtése, a kompetencia alapú oktatás gyakorlati megvalósítása. Az akadálymentes környezet kialakításával és a befogadó szemlélet erősítésével, a fogyatékkal élő gyermekek esélyegyenlőségének biztosítása.
A projekt kiemelt eleme volt a környezettudatosság és az egészségtudatosság fejlesztése, amihez kapcsolódott a tanmedence lefedése, korszerűsítése, a művészetoktatás színvonalának emelése érdekében rendezvények helyszínének biztosítására a Petőfi úti iskola tetőterében aula kialakítása, a felzárkóztatást, tehetséggondozást szolgáló eszközök beszerzése, a környezetvédelem érdekében komposztáló edény elhelyezése, szelektív és veszélyes hulladékgyűjtő hely kialakítása, az iskolaépületben termés- és növénysarok kialakítása, kerékpártárolók elhelyezése.
Alapvető szempont volt az épületek felújítása, bővítése során az energiatakarékos megoldások, környezetbarát technológiák és anyagok alkalmazása.
A pályázat keretén belül a közoktatási intézmények 6 épülete újult meg.
Az Attila úti óvoda épülete 11 m2 toldással bővült. Az épületen teljeskörű (komplex) akadálymentesítésre került sor, ami azt jelenti, hogy valamennyi fogyatékossági csoportban lévők (mozgás-, látás-, hallás- és értelmi képességeikben akadályozott személyek) használni tudják akadály nélkül az épületet. Ezen kívül a játszóudvar fejlesztésére is sor került, új játékeszközök beszerzésével.
A Bocskai úti óvoda lapos teteje magas tetőt kapott megszüntetve ezzel a régóta problémát okozó beázást. Az épületen projektarányos akadálymentesítés valósult meg, ami azt jelenti, hogy akadálymentes parkoló épült, az épületbe való bejutás biztosított, valamint akadálymentesített WC is kialakításra került. Ezen kívül információs táblák is kihelyezésre kerülnek. Valamint itt is új játékeszközök beszerzésével udvarfejlesztésre került sor.
A Kossuth téri óvoda kb. 223,4 m2 bővítést kap, ahol egy új csoportszoba, tornaszoba a hozzátartozó öltözőkkel, mosdókkal, valamint nevelői szoba, személyzeti irodák, szociális helységek kerültek kialakításra. Felújításra került a melegítőkonyha is és egy raktárt is kialakítanak a konyha mellett. Ezen az épületen is megtörténik az akadálymentesítés.
A Fő úti iskolaépületben a földszinten található tanári szoba helyén zsibongó, illetve új szociális helységek kialakítására került sor akadálymentesített WC-vel együtt. A tanári szoba az emeleten a régi szertár helyére került. Új nyílászárók, talajvízelleni szigetelés, akadálymentes parkoló kialakítása, homlokzat felújítása valósult meg.
A Kossuth téri iskolaépület legégetőbb problémája a talajvíz elleni szigetelés volt. Ezen kívül akadálymentes WC kialakítására került sor, valamint az ereszcsatorna cseréjére és az esővíz elvezetése is megoldásra került.
A Petőfi úti iskola pár éve kapott magastetőt. Ebben a projektben a tetőtér beépítésére került sor, ahol aula és makro foglalkoztató, nyelvi labor kapott helyet. Teljeskörű nyílászáró csere, fűtéskorszerűsítés, szociális helységek felújítása történt meg. Az épületen komplex akadálymentesítésére is sor került lift, mellékhelyiségek és parkoló kialakításával. A tanmedence befedése ragasztott fa tartószerkezet beépítésével valósult meg, így télen-nyáron használható, és az új szociális helységek kialakításával egy egységet képez az iskolaépületével.
Minden épület tekintetében IKT eszközök fogadására alkalmas infrastruktúra kiépítése is megvalósult.
Az eszközbeszerzés keretén belül a pedagógusok nagy hangsúlyt fektettek a halmozottan hátrányos helyzetű és sajátos nevelési igényű gyermekek felzárkóztatását, tehetséggondozását szolgáló eszközök kiválasztására. Az eszközök kiválasztásakor fontos szempont volt a természetes alapanyag, a sokoldalú felhasználás, a variálhatóság és a mobilitás is.
Összességében elmondható, hogy a megálmodott tervek valóra váltak. A projekt zárására 2010. december 10-én került sor. A rendezvény hivatalos részében Hajdú László polgármester mutatta be a nagyközönségnek a pályázat során megvalósuló fejlesztéseket, majd a Jászkiséri Városi Óvoda gyermekeinek és a Csete Balázs Általános Iskola tanulóinak műsorát élvezhették a meghívott vendégek és a szülők. Végezetül pedig az elkészült intézmények megtekintésére került sor.
A projekt a kétfordulós pályázati rendszerben az Új Magyarország Fejlesztési Terv Észak-Alföldi Operatív Program 4.1.1. Oktatási-nevelési intézmények fejlesztése c. támogatási konstrukció keretében a VÁTI Nonprofit Kft. közreműködésével valósult meg. A pályázat megvalósítása érdekében számos céggel kötött szerződést az önkormányzat. A projektmenedzsment feladatok ellátására külső szakértőt, a MAPI Fejlesztési Zrt. céget alkalmazta. A közbeszerzési feladatok ellátására a Szollak Kft. munkatársai álltak rendelkezésünkre. Az előzetes műszaki tanulmányokat, engedélyes terveket a Preco Kft. tervezői végezték. A kivitelezést két nagy múltú cég a Böjtös-Bau Kft. és a Nívóber Kft. szakemberei végezték. A műszaki ellenőri feladatokat a Gyémánt-Építő Kft. munkatársai végezték. Ezen kívül azonban még számos más szakember (közoktatási szakértő, rehabilitációs szakértő és műszaki ellenőr, könyvvizsgáló) segítették a projekt megvalósítását. A beruházás elszámolható összköltsége 534.283.837,- Ft, amelyhez az Európai Unió és a Magyar Állam 480.855.453,- Ft támogatással járult hozzá. A szükséges önerő 53. 428.384,- Ft fedezetét Jászkisér Város Önkormányzata költségvetése biztosította. Mindezen fejlesztést kiegészítették azok a pályázatok, amik az iskolai nevelés szakmai követelményeinek javítását, újítását segítik.

Jászapáti praxisközösség 
Életmód klub
LEADER pályázat
Szabadon Másolható!

Közösségi oldalak

 Jászkisér Város Önkormányzatának hivatalos Facebook oldala

Önkormányzati Elektronikus Ügyintézés
Küldje elektronikusan!

Eseménynaptár

Április 2024
H K Sz Cs P Szo V
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

Mai nap

2024. április 19. Péntek
Emma

 
A Nap kel 05:50-kor,
nyugszik 19:49-kor.
 

 
Holnap
Tivadar, Odett
napja lesz.
TFK
Kiemelt anyag rendezési tervre
Egyenlő bánásmód