Jászkisér Város Önkormányzata 5137. Jászkisér, Fő út 7. Központi telefon: 57/550-130 Fax: 57/550-120 E-mail: info[kukac]jaszkiser.hu

Tájékoztató a 2017. február 23. napján tartott soros Képviselő-testületi ülésről

 • Lukácsi György polgármester szóban tájékoztatta a megjelenteket a két ülés közt történt eseményekről, a képviselő-testület megbízása alapján végzett feladatairól;
 • A Jász utca felújítási munkálatairól szóló, a meghívóban szereplő szóbeli tájékoztatást meghallgatták és tudomásul vették a megjelentek.
 • A jogszabályi előírásnak megfelelően, a következő három évre várható, Jászkisér Város Önkormányzatának saját bevételeire, adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeiről szóló előterjesztést egyhangúlag elfogadta a testület.
 • A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta Jászkisér Város 2017. évi költségvetését, melyben hangsúlyozták, hogy a kötelezően teljesítendő feladatainkon túl a jövőben is hozzájárulnak a Városi Bölcsőde és a Városi Uszoda zavartalan működéséhez és támogatni kívánják a fizikoterápiát és a reumatológiai szakrendelést, valamint a korábbi szokásoknak megfelelően a civil szervezeteket és helyi rendezvényeket is.

A következőkben a Képviselő-testület az alábbi előterjesztéseket tárgyalta:

 • A települési egészségterv felülvizsgálatáról és az ehhez kapcsolódó 2017. évi programok meghatározásáról szóló előterjesztés 7 igen és 1 nem szavazattal elfogadásra került.
  Mivel 2016. évben nem készült el az egészségterv felülvizsgálata, így az elmúlt két év felülvizsgálatával és az azóta eltelt időszak változásaival lett kiegészítve a meglévő dokumentum.
 • A Jászkisér Város egészségügyi alap- és szakellátásának helyzetéről szóló, részletes beszámolót a testület egyhangúlag elfogadta.
 • Jászkisér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. évi munkatervét módosította és 7 igen 1 nem szavazattal elfogadta.
  A módosításra a Közmunka programok március 1. napjával történő indulása miatt volt szükség. Tekintettel arra, hogy folyamatban van a programok létszámának és az új programlábak indulásának jóváhagyása, így a beszámoló teljes körű elkészítése még lehetetlen, amely végett a februári ülés helyett a márciusi soros ülésen célszerű a napirendi pontot tárgyalni.
 • A Képviselő-testület 2017. évi 6. soros ülése május 25-re lett betervezve, amely a polgármester május utolsó hetében egyéb elfoglaltságaiból fakadó távolléte miatt, május 18-án (csütörtök) lesz megtartva.
 • Lukácsi György polgármester benyújtott 2017. évi szabadságtervét a testület egyhangúlag jóváhagyta.
 • Szintén egyhangúlag támogatta a Képviselő-testület a Jászkisér Város Önkormányzata és a Szent Ferenc Egyesített Szociális Intézmény között létrejött haszonkölcsön szerződés módosítását, melynek értelmében az Intézmény az Alapszolgáltatási Központ intézményi épületébe (Kossuth L. út 46.) költözik, ezáltal egységes szociális szolgáltatási központ lesz városunkban.
 • A Jászkisér Város főépítészi feladatainak ellátására vonatkozó megbízási szerződésről szóló előterjesztést egyhangúlag támogatta a testület.
  Gyenes Kálmán az eddigi főépítész, akivel 2016. május 2-án kötött megbízási szerződést az Önkormányzat, a szerződésben foglalt kötelezettségeinek nem tett eleget, a rábízott feladatait nem látta el, így 2017. január 23-án az önkormányzat megszüntette megbízási szerződését.
  Mivel célszerű és szükséges a főépítész közreműködése a helyi építési feladatok ellátásában, így az Önkormányzat megbízási szerződést köt Farkas Renátával (okleveles építészmérnök, okleveles városépítési-városgazdasági szakmérnök), aki a jövőben a feladatokat ellátja.
 • Módosította a Városi Bölcsőde szakmai programját, melyre a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal által feltárt hiányosságok miatt volt szükség.
 • Módosította és egységes szerkezetbe foglalta a Városi Bölcsőde alapító okiratát.
  A módosításra ismételten azért volt szükség, mert 2016. évben az akkor elfogadott módosítás nem került végrehajtásra.
 • Megtárgyalta a Jászkiséri Pedagógus Női Kar fellépésének támogatásáról szóló előterjesztést és úgy döntött, hogy a Soproni kórustalálkozóra benyújtott költségvetést a szállásköltség (96.050.- Ft) összegével támogatja.
 • Egyhangúlag elfogadta Jászkisér Város Önkormányzata Önköltségszámítási Szabályzatáról szóló előterjesztést.
  A Szabályzat elkészítésével hosszú és jelentős munkaterhet meghaladó folyamat kezdődött, ugyanis a Polgármesteri Hivatalnak – az elmúlt két évről szóló ellenőrzési jelentés értelmében – valamennyi szabályzatát újra kell fogalmaznia, illetve felülvizsgálnia.
 • A Jászkiséri Önkormányzati Tűzoltóság 4 millió forint helyett 6 millió forint támogatásról szóló kérelmét megtárgyalva a testület. Az egyhangúlag elfogadott költségvetésben tervezett 4 millió forint támogatás növeléséről legkésőbb június hónapban tárgyal újra a képviselő-testület.
Jászapáti praxisközösség 
Életmód klub
LEADER pályázat
Szabadon Másolható!

Közösségi oldalak

 Jászkisér Város Önkormányzatának hivatalos Facebook oldala

Önkormányzati Elektronikus Ügyintézés
Küldje elektronikusan!

Eseménynaptár

Május 2024
H K Sz Cs P Szo V
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Mai nap

2024. május 30. Csütörtök
Janka, Zsanett

 
A Nap kel 04:54-kor,
nyugszik 20:42-kor.
 

 
Holnap
Angéla, Petronella
napja lesz.
TFK
Kiemelt anyag rendezési tervre
Helyi Esélyegyenlőségi Program
Egyenlő bánásmód