Jászkisér Város Önkormányzata 5137. Jászkisér, Fő út 7. Központi telefon: 57/550-130 Fax: 57/550-120 E-mail: info[kukac]jaszkiser.hu

A 2017. március 30-i soros Képviselő-testületi ülés összefoglalója

 • Lukácsi György polgármester szóban tájékoztatást adott a két ülés között történt fontosabb eseményekről, a képviselő-testület megbízása alapján végzett feladatokról.
 • A testület módosította a Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének a kitüntetés alapításáról és az adományozás rendjéről szóló önkormányzati rendeletét. A módosítás értelmében a jövőben a díszpolgári cím évente egy személynek és egy posztumusz díjként is adományozható.
 • A Testület felülvizsgálta a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díját, amely díj nem emelkedett.
 • Egyhangúlag elfogadták az Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága nem képviselő bizottsági tagjának lemondásáról, új bizottsági tag megválasztásáról szóló előterjesztést. A lemondott Hajdú László helyét, Szereminé Járvás Andrea tölti be.
 • A Képviselők megismerték és elfogadták a Regio-Kom Társulás és Regio-Kom Hulladékszállítási Nonprofit Kft. 2016.évi munkájáról, tevékenységéről szóló beszámolót.
 • A Jászkiséri Településüzemeltetési Intézmény (JÁTI) megszüntetéséről 8 igen, 1 nem szavazattal döntöttek.
  Az intézmény megszüntetését az ellátandó közfeladatok csökkenése indokolta, mivel 2017. január 1-től az általános iskola működtetését a Tankerületi Központ vette át az önkormányzattól. A jelenleg ellátandó közfeladatok közül a hévízkút üzemeltetése és hévízszolgáltatás (fűtés, tanuszoda), az önkormányzati intézmények-, valamint a piac működtetése maradtak meg. A JÁTI 2017. június 30-án történő megszüntetésével a feladatok ellátása és minden alkalmazott a KISÉR-SZOLG Kft-hez kerül.
 • A közfoglalkoztatás helyzetéről a Start munkaprogrammal kapcsolatos tapasztalatokról, a 2017. évi közfoglalkoztatási tervről szóló beszámoló tájékoztatót a testület egyhangúlag elfogadta.
 • Szintén egyhangúlag elfogadta a 2017. évi tervezett karbantartási, felújítási feladatokról, a lakossági tájékoztatási eszközök, lehetőségek bővítéséről szóló előterjesztést.
 • Döntött a testület a Közbeszerzési Szabályzat módosításáról, melyet a jelentős törvényi változások indokoltak.
 • A Képviselők megtárgyalták és elfogadták az Önkormányzat Gazdálkodási Szabályzatát.
  A korábbi Gazdálkodási Szabályzat kellően részletes előírásokat nem tartalmazott, elmaradt továbbá az előírások munkavállalókkal történő kötelező megismertetése, valamint hiányoztak az aláírt felhatalmazó és meghatalmazó rendelkezések.
 • Egyhangúlag elfogadták Jászkisér Város Önkormányzatának 2017. évi Közbeszerzési Tervét.
 • Döntöttek az óvodai beiratkozás időpontjának meghatározásáról, a 2017/2018-as nevelési évben indítandó óvodai csoportok számáról és az óvodai körzethatárokról.
 • A Képviselő-testület elfogadta az Alapszolgáltatási Központ munkájáról szóló részletes beszámolót, valamint az Intézmény módosított Szakmai Programját.
 • A rekultivált hulladéklerakó utógondozásával kapcsolatosan döntés született a négy monitoring kútja vizének bevizsgálásáról, valamint a hat darab referenciapont beméréséről.
 • A Képviselők egyhangúlag támogatták az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázat benyújtását. A pályázat keretében 15 millió Ft támogatásból 5 útalappal rendelkező utca aszfaltozása valósulhat meg.
 • A „Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése” című pályázat benyújtásáról döntött a Testület. A pályázatból a piac felújítása valósul meg. A terveket Vígh Gyula okleveles építésztervező készíti.
 • Szintén támogatták az „Inkubátorházak fejlesztése” című pályázat benyújtását, melyen keresztül a MOZI épülete kerülne felújításra és a megújult épület új funkciókkal lenne ellátva.
 • A Testület döntött az Önkormányzat tulajdonában álló, Virágház telephelyen 150m2 terület 25 napra való bérbeadásáról, a Villámszer Kft részére, mely az ÉMÁSZ megbízásából hálózatépítési munkálatokat folytat Jászkisér Város területén és környezetében.
 • A 3356-os számú jászkiséri Községi Bélyeggyűjtő Kör által szervezett Bélyegkiállítást 30.000.- Ft-al támogatták a tagok.
 • A VII. Jászkiséri Hagyományőrző Lovasnap egészségügyi biztosításának támogatásáról szóló előterjesztést, 8 igen és 1 tartózkodás mellett elfogadták, a támogatás összege 100.000.- Ft.
 • A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által kiírt „A Testvér-települési programok és együttműködések” című pályázat benyújtását egyhangúlag támogatták.
  Ennek keretében a Trianoni emléknapra meghívást kapnak a testvér-települési megállapodás előkészítése és közös megemlékezés céljából a leendő testvér-település jelöltek (Mezőgecse (Kárpátalja), Csernakeresztúr (Erdély)), valamint a már testvér-település Bácskossuthfalva képviselői.
 • A Képviselők egyhangúlag elfogadták a rendkívüli önkormányzati támogatás igénybevételéről szóló előterjesztést, melyet az Önkormányzati Tűzoltóság kötelező munkabér emelésből adódó többlet kiadására szükséges fordítani. A pályázott összeg 6.150.000.- Ft.
 • Végezetül egyhangúlag elfogadták az Önkormányzat és Intézményei energiamegtakarítási intézkedési tervét, melyet 5 évenként kell elkészíteni és évente felül kell vizsgálni.

A Képviselő-testületi ülésen Gubiczné dr. Csejtei Erzsébet, valamint Baloghné dr. Baka Ibolya képviselők 3-3 havi tiszteletdíjukat, ajánlották föl a Lovas Egyesületnek a Lovasnap megrendezésére, a Pendzsom Néptánc Fesztiválra, valamint a Bélyeggyűjtő Egyesületnek. A Képviselők felajánlásával a költségvetésben a civil szervezetek támogatására elkülönített összeg közel 350 ezer forinttal emelkedett.

Jászapáti praxisközösség 
Életmód klub
LEADER pályázat
Szabadon Másolható!

Közösségi oldalak

 Jászkisér Város Önkormányzatának hivatalos Facebook oldala

Önkormányzati Elektronikus Ügyintézés
Küldje elektronikusan!

Eseménynaptár

Május 2024
H K Sz Cs P Szo V
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Mai nap

2024. május 30. Csütörtök
Janka, Zsanett

 
A Nap kel 04:54-kor,
nyugszik 20:42-kor.
 

 
Holnap
Angéla, Petronella
napja lesz.
TFK
Kiemelt anyag rendezési tervre
Helyi Esélyegyenlőségi Program
Egyenlő bánásmód