Jászkisér Város Önkormányzata 5137. Jászkisér, Fő út 7. Központi telefon: 57/550-130 Fax: 57/550-120 E-mail: info@jaszkiser.hu

A 2017. március 30-i soros Képviselő-testületi ülés összefoglalója

 • Lukácsi György polgármester szóban tájékoztatást adott a két ülés között történt fontosabb eseményekről, a képviselő-testület megbízása alapján végzett feladatokról.
 • A testület módosította a Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének a kitüntetés alapításáról és az adományozás rendjéről szóló önkormányzati rendeletét. A módosítás értelmében a jövőben a díszpolgári cím évente egy személynek és egy posztumusz díjként is adományozható.
 • A Testület felülvizsgálta a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díját, amely díj nem emelkedett.
 • Egyhangúlag elfogadták az Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága nem képviselő bizottsági tagjának lemondásáról, új bizottsági tag megválasztásáról szóló előterjesztést. A lemondott Hajdú László helyét, Szereminé Járvás Andrea tölti be.
 • A Képviselők megismerték és elfogadták a Regio-Kom Társulás és Regio-Kom Hulladékszállítási Nonprofit Kft. 2016.évi munkájáról, tevékenységéről szóló beszámolót.
 • A Jászkiséri Településüzemeltetési Intézmény (JÁTI) megszüntetéséről 8 igen, 1 nem szavazattal döntöttek.
  Az intézmény megszüntetését az ellátandó közfeladatok csökkenése indokolta, mivel 2017. január 1-től az általános iskola működtetését a Tankerületi Központ vette át az önkormányzattól. A jelenleg ellátandó közfeladatok közül a hévízkút üzemeltetése és hévízszolgáltatás (fűtés, tanuszoda), az önkormányzati intézmények-, valamint a piac működtetése maradtak meg. A JÁTI 2017. június 30-án történő megszüntetésével a feladatok ellátása és minden alkalmazott a KISÉR-SZOLG Kft-hez kerül.
 • A közfoglalkoztatás helyzetéről a Start munkaprogrammal kapcsolatos tapasztalatokról, a 2017. évi közfoglalkoztatási tervről szóló beszámoló tájékoztatót a testület egyhangúlag elfogadta.
 • Szintén egyhangúlag elfogadta a 2017. évi tervezett karbantartási, felújítási feladatokról, a lakossági tájékoztatási eszközök, lehetőségek bővítéséről szóló előterjesztést.
 • Döntött a testület a Közbeszerzési Szabályzat módosításáról, melyet a jelentős törvényi változások indokoltak.
 • A Képviselők megtárgyalták és elfogadták az Önkormányzat Gazdálkodási Szabályzatát.
  A korábbi Gazdálkodási Szabályzat kellően részletes előírásokat nem tartalmazott, elmaradt továbbá az előírások munkavállalókkal történő kötelező megismertetése, valamint hiányoztak az aláírt felhatalmazó és meghatalmazó rendelkezések.
 • Egyhangúlag elfogadták Jászkisér Város Önkormányzatának 2017. évi Közbeszerzési Tervét.
 • Döntöttek az óvodai beiratkozás időpontjának meghatározásáról, a 2017/2018-as nevelési évben indítandó óvodai csoportok számáról és az óvodai körzethatárokról.
 • A Képviselő-testület elfogadta az Alapszolgáltatási Központ munkájáról szóló részletes beszámolót, valamint az Intézmény módosított Szakmai Programját.
 • A rekultivált hulladéklerakó utógondozásával kapcsolatosan döntés született a négy monitoring kútja vizének bevizsgálásáról, valamint a hat darab referenciapont beméréséről.
 • A Képviselők egyhangúlag támogatták az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázat benyújtását. A pályázat keretében 15 millió Ft támogatásból 5 útalappal rendelkező utca aszfaltozása valósulhat meg.
 • A „Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése” című pályázat benyújtásáról döntött a Testület. A pályázatból a piac felújítása valósul meg. A terveket Vígh Gyula okleveles építésztervező készíti.
 • Szintén támogatták az „Inkubátorházak fejlesztése” című pályázat benyújtását, melyen keresztül a MOZI épülete kerülne felújításra és a megújult épület új funkciókkal lenne ellátva.
 • A Testület döntött az Önkormányzat tulajdonában álló, Virágház telephelyen 150m2 terület 25 napra való bérbeadásáról, a Villámszer Kft részére, mely az ÉMÁSZ megbízásából hálózatépítési munkálatokat folytat Jászkisér Város területén és környezetében.
 • A 3356-os számú jászkiséri Községi Bélyeggyűjtő Kör által szervezett Bélyegkiállítást 30.000.- Ft-al támogatták a tagok.
 • A VII. Jászkiséri Hagyományőrző Lovasnap egészségügyi biztosításának támogatásáról szóló előterjesztést, 8 igen és 1 tartózkodás mellett elfogadták, a támogatás összege 100.000.- Ft.
 • A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által kiírt „A Testvér-települési programok és együttműködések” című pályázat benyújtását egyhangúlag támogatták.
  Ennek keretében a Trianoni emléknapra meghívást kapnak a testvér-települési megállapodás előkészítése és közös megemlékezés céljából a leendő testvér-település jelöltek (Mezőgecse (Kárpátalja), Csernakeresztúr (Erdély)), valamint a már testvér-település Bácskossuthfalva képviselői.
 • A Képviselők egyhangúlag elfogadták a rendkívüli önkormányzati támogatás igénybevételéről szóló előterjesztést, melyet az Önkormányzati Tűzoltóság kötelező munkabér emelésből adódó többlet kiadására szükséges fordítani. A pályázott összeg 6.150.000.- Ft.
 • Végezetül egyhangúlag elfogadták az Önkormányzat és Intézményei energiamegtakarítási intézkedési tervét, melyet 5 évenként kell elkészíteni és évente felül kell vizsgálni.

A Képviselő-testületi ülésen Gubiczné dr. Csejtei Erzsébet, valamint Baloghné dr. Baka Ibolya képviselők 3-3 havi tiszteletdíjukat, ajánlották föl a Lovas Egyesületnek a Lovasnap megrendezésére, a Pendzsom Néptánc Fesztiválra, valamint a Bélyeggyűjtő Egyesületnek. A Képviselők felajánlásával a költségvetésben a civil szervezetek támogatására elkülönített összeg közel 350 ezer forinttal emelkedett.

Jászapáti praxisközösség
Életmód klub
LEADER pályázat
Önkormányzati Elektronikus Ügyintézés
Küldje elektronikusan!

Eseménynaptár

Január 2022
H K Sz Cs P Szo V
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Mai nap

2022. január 19. Szerda
Sára, Márió

 
A Nap kel 07:30-kor,
nyugszik 16:33-kor.
 

 
Holnap
Fábián, Sebestyén
napja lesz.
TFK
Kiemelt anyag rendezési tervre
Helyi Esélyegyenlőségi Program
Egyenlő bánásmód
Szabadon Másolható!